ДРУГИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Фирма МИКРОТЕЛ ЕООД е инженерно-техническа фирма и наред с своето основно производство, разработва и внедрява различни нестандартни машини и съоръжения. Така ние реализираме вашите конкретни идеи и ги превръщаме в реалност.

Свържете се още сега за оферта