Оперативна програма

Иновации и конкурентоспособност

 Проект и главна цел:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Бенефициент: „МИКРОТЕЛ“ ЕООД

Обща стойност:

198 340.86лв.  от които:

                                             Стойност на БФП:     99 170.43

 Стойност на собственото  финансиране:    99 170.43

Начало: 21.09.2022г.
Край: 21.07.2023г.